Transformacja energetyczna Polski w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii sprawia, że istnieje dobra koniunktura do zarabiania na fotowoltaice. Oprócz domowych instalacji znajdujących się najczęściej na dachach, powstają farmy fotowoltaiczne o większej mocy nastawione na sprzedaż energii elektrycznej. W jaki sposób zainwestować w farmę fotowoltaiczną lub zarabiać na farmie słonecznej bez ponoszenia kosztów dysponując gruntami rolnymi? Wyjaśniamy!

Jak wybudować farmę fotowoltaiczną?

Dysponując odpowiednio wysokim kapitałem można rozważyć budowę farmy fotowoltaicznej. Wszystko zaczyna się od znalezienia odpowiedniego gruntu – płaskiego bądź lekko nachylonego na południe. Jeśli ziemia spełnia wymagania dotyczące takiej inwestycji, konieczne jest dokonanie niezbędnych pomiarów i wykonanie projektów.

Budowa farmy fotowoltaicznej nie trwa długo, jednak w przypadku instalacji o mocy przekraczającej 500 kW czasochłonne bywa zdobycie decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, przyłączenia do sieci i wreszcie pozwolenia na budowę. 

Budowa farmy fotowoltaicznej może zostać skapitalizowana na trzy sposoby poprzez sprzedawanie energii elektrycznej:

  • na zasadach wolnorynkowych,
  • do sprzedawcy zobowiązanego
  • na aukcjach OZE po gwarantowanej przez wiele lat cenie.

Jak zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Jednak budowa farmy fotowoltaicznej wymaga wiedzy technicznej i znalezienia odpowiedniego wykonawcy, dlatego nie ogranicza się jedynie do wyłożenia środków na inwestycję. Dysponując kapitałem można natomiast przystąpić do jednego z projektów poszukujących inwestorów. Po podpisaniu umowy inwestor zyskuje udziały w spółce, a następnie czerpie zysk ze sprzedaży energii elektrycznej.

A może dzierżawa gruntów, czyli zysk z fotowoltaiki bez inwestycji?

Co ciekawe, aby zarabiać na fotowoltaice w skali makro nie trzeba posiadać środków na taką inwestycję. Właściciele ziemi rolnej mogą rozważyć dzierżawę gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Wystarczy, że działka charakteryzuje się glebami o niskiej klasy bonitacyjnej, posiada powierzchnię co najmniej dwóch hektarów i szerokość 50 m, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza takiej inwestycji, a ziemia nie należy do obszarów Natura 2000 lub nie jest chroniona w inny sposób.

Dzierżawa gruntu trwa zazwyczaj 29 lat, w trakcie których właściciel działki czerpie pewny miesięczny zysk waloryzowany co roku o inflację, a po zakończeniu trwania umowy działka pozostaje gruntem rolnym i wraca do swojej pierwotnej postaci.

#Artykuł sponsorowany