Odwołanie od decyzji ZUS – jak się za to zabrać?
5 marca 2024 Artykuł sponsorowany

Odwołanie od decyzji ZUS – jak się za to zabrać?

Decyzja, jaką ZUS podejmuje w sprawie danego petenta, nie zawsze musi być korzystna dla głównego zainteresowanego. Odmowa przyznania zasiłku czy renty, niesatysfakcjonująca wysokość danego świadczenia czy niewłaściwie przypisany stopień niepełnosprawności nie muszą być przez petenta od razu akceptowane. Jeśli uważamy, że ZUS pomylił się w naszej sprawie, przysługują nam pewne środki odwoławcze. Jakie? Co zrobić, by z nich skorzystać i by finalnie okazały się skuteczne?

Sytuacje w życiu są różne – ZUS, choć podejmując decyzję, posiłkuje się na różnych przepisach, może zwyczajnie się pomylić. Wszak w instytucji tej pracują również ludzie, którzy mają prawo do popełnienia błędu. Aby petent w bezpośredniej konfrontacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie był na straconej pozycji, może złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji. To formalna i oficjalna droga mająca na celu wyrażenie niezadowolenia z otrzymanego postanowienia, a także rozpoczynająca proces ewentualnej zmiany jego założeń.

 

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie należy sporządzić pisemnie i przedłożyć je w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który wydał niesatysfakcjonującą dla nas decyzję. To właśnie ta instytucja zobowiązana jest skierować następnie sprawę do odpowiedniego sądu okręgowego lub rejonowego. Nie dostarcza się odwołania bezpośrednio do tego organu. Można także złożyć odwołanie w sposób ustny do protokołu sporządzanego przez pracownika ZUS.

W tym miejscu ważne jest, by dokładnie znać właściwość sądów w podobnych sprawach. Zgodnie z artykułem 4778 Kodeksu postępowania cywilnego do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Do tych ostatnich zalicza się sprawy o zasiłki chorobowe, wyrównawcze, opiekuńcze, macierzyńskie i pogrzebowe, o świadczenia rehabilitacyjne, o odszkodowania z  tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej, a także o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Podstawą jest to, by odwołanie zawierało dokładne oznaczenie decyzji, jakiej dotyczy wyrażany przez petenta sprzeciw. Ponadto należy w dokumencie podać zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wyjaśnienie, dlaczego decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest w opinii wnoszącego odwołanie niewłaściwa. Dokument należy oczywiście własnoręcznie podpisać.

 

Uwaga na terminy!

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia odebrania decyzji lub orzeczenia od ZUS. W przypadku, gdy budząca kontrowersje decyzja została doręczona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, wtedy termin ten biegnie od daty widniejącej na wspomnianym potwierdzeniu.

 

Pomoc prawna

Warto skorzystać z pomocy prawnika przy odwoływaniu się od decyzji ZUS z kilku powodów. Po pierwsze, proces odwoławczy może być skomplikowany, a prawnicy specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego prowadzenia takiej sprawy. Po drugie, posiadanie wsparcia prawnego zapewnia ochronę interesów klienta poprzez reprezentowanie go przed ZUS i staranne przedstawienie wszystkich argumentów i dowodów. Po trzecie, skorzystanie z pomocy prawnika zwiększa szanse na sukces w odwołaniu, ponieważ prawnik potrafi ocenić siłę argumentów klienta oraz zidentyfikować ewentualne słabe punkty w decyzji ZUS. Ponadto, mając wsparcie prawnika, można zredukować stres związany z procesem odwoławczym, ponieważ to prawnik podejmuje odpowiedzialność za prowadzenie sprawy i zapewnia profesjonalne doradztwo. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, jeśli chce się skutecznie odwołać od decyzji ZUS i chronić swoje prawa.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej przy odwołaniu się od decyzji ZUS? Zgłoś się – radca prawny Wrocław.Polecane

Biznes i technika

Szafy chłodnicze gastronomiczne – jaki model wybrać?

Szafy chłodnicze gastronomiczne to profesjonalne lodówki, które są niezbędne w wielu lokalach. To właśnie dzięki nim możemy w bezpieczny sposób przechowywać liczne produkty spożywcze, warzywa, owoce, mięsa, ryby, a nawet

Biznes i technika

Sala konferencyjna – centrum działania Twojej firmy

Dobrze wyposażona sala konferencyjna stanowi centralny punkt w wielu firmach i biurach. To miejsce, w którym odbywają się narady, ważne spotkania z klientami i kontrahentami, a także wiele służbowych spotkań,

Biznes i technika

Najważniejsze cechy dobrej sali konferencyjnej i jak je rozpoznać?

Organizacja konferencji wymaga skrupulatnego planowania, w tym wyboru odpowiedniej sali konferencyjnej. W końcu, jako organizator chcesz, aby Twoja konferencja była udana, a to wymaga odpowiedniej przestrzeni. W tym artykule omówimy

Biznes i technika

Kasy fiskalne online: rozwiązanie dla sklepów stacjonarnych i e-commerce

Kasy fiskalne online to rozwiązanie, które umożliwia sklepom stacjonarnym oraz platformom e-commerce nie tylko spełnienie wymogów prawnych, czyli dostosowanie się do przepisów dotyczących ewidencji sprzedaży oraz płacenia podatków, ale także

Porady

Wskazówki – sukces marketingowy na Facebooku

  Gdy rynek swojej firmy na Facebooku, post profesjonalnie. Chociaż jest ogólnie swobodna atmosfera na Facebooku, nadal chcesz, aby Twój biznes natknąć się jako kompetentny i profesjonalny. Utrzymanie profesjonalnego tonu

Biznes i technika

Efektywne Zarządzanie Pracownikami: Klucz do Sukcesu Firmy

Zarządzanie zespołem pracowników w firmie jest niezwykle ważnym elementem budowy sukcesu organizacji. Pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej firmy, dlatego umiejętne zarządzanie nimi może przynieść liczne korzyści, takie jak zwiększenie zaangażowania,