Odwołanie od decyzji ZUS – jak się za to zabrać?
5 marca 2024 Artykuł sponsorowany

Odwołanie od decyzji ZUS – jak się za to zabrać?

Decyzja, jaką ZUS podejmuje w sprawie danego petenta, nie zawsze musi być korzystna dla głównego zainteresowanego. Odmowa przyznania zasiłku czy renty, niesatysfakcjonująca wysokość danego świadczenia czy niewłaściwie przypisany stopień niepełnosprawności nie muszą być przez petenta od razu akceptowane. Jeśli uważamy, że ZUS pomylił się w naszej sprawie, przysługują nam pewne środki odwoławcze. Jakie? Co zrobić, by z nich skorzystać i by finalnie okazały się skuteczne?

Sytuacje w życiu są różne – ZUS, choć podejmując decyzję, posiłkuje się na różnych przepisach, może zwyczajnie się pomylić. Wszak w instytucji tej pracują również ludzie, którzy mają prawo do popełnienia błędu. Aby petent w bezpośredniej konfrontacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie był na straconej pozycji, może złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji. To formalna i oficjalna droga mająca na celu wyrażenie niezadowolenia z otrzymanego postanowienia, a także rozpoczynająca proces ewentualnej zmiany jego założeń.

 

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie należy sporządzić pisemnie i przedłożyć je w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który wydał niesatysfakcjonującą dla nas decyzję. To właśnie ta instytucja zobowiązana jest skierować następnie sprawę do odpowiedniego sądu okręgowego lub rejonowego. Nie dostarcza się odwołania bezpośrednio do tego organu. Można także złożyć odwołanie w sposób ustny do protokołu sporządzanego przez pracownika ZUS.

W tym miejscu ważne jest, by dokładnie znać właściwość sądów w podobnych sprawach. Zgodnie z artykułem 4778 Kodeksu postępowania cywilnego do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Do tych ostatnich zalicza się sprawy o zasiłki chorobowe, wyrównawcze, opiekuńcze, macierzyńskie i pogrzebowe, o świadczenia rehabilitacyjne, o odszkodowania z  tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej, a także o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

Podstawą jest to, by odwołanie zawierało dokładne oznaczenie decyzji, jakiej dotyczy wyrażany przez petenta sprzeciw. Ponadto należy w dokumencie podać zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wyjaśnienie, dlaczego decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest w opinii wnoszącego odwołanie niewłaściwa. Dokument należy oczywiście własnoręcznie podpisać.

 

Uwaga na terminy!

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia odebrania decyzji lub orzeczenia od ZUS. W przypadku, gdy budząca kontrowersje decyzja została doręczona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, wtedy termin ten biegnie od daty widniejącej na wspomnianym potwierdzeniu.

 

Pomoc prawna

Warto skorzystać z pomocy prawnika przy odwoływaniu się od decyzji ZUS z kilku powodów. Po pierwsze, proces odwoławczy może być skomplikowany, a prawnicy specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego prowadzenia takiej sprawy. Po drugie, posiadanie wsparcia prawnego zapewnia ochronę interesów klienta poprzez reprezentowanie go przed ZUS i staranne przedstawienie wszystkich argumentów i dowodów. Po trzecie, skorzystanie z pomocy prawnika zwiększa szanse na sukces w odwołaniu, ponieważ prawnik potrafi ocenić siłę argumentów klienta oraz zidentyfikować ewentualne słabe punkty w decyzji ZUS. Ponadto, mając wsparcie prawnika, można zredukować stres związany z procesem odwoławczym, ponieważ to prawnik podejmuje odpowiedzialność za prowadzenie sprawy i zapewnia profesjonalne doradztwo. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, jeśli chce się skutecznie odwołać od decyzji ZUS i chronić swoje prawa.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej przy odwołaniu się od decyzji ZUS? Zgłoś się – radca prawny Wrocław.Polecane

Biznes i technika

Elementy operatu wodnoprawnego – na co trzeba zwrócić uwagę?

Aby móc użytkować wody powierzchniowe lub gruntowe, konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. Niemniej nie jest to możliwe bez operatu wodnoprawnego. Czym on jest i co powinien zawierać? Kto przygotowuje operat

Biznes i technika

Jak zapewnić sobie szybki dostęp do środków finansowych?

Lubisz czuć się niezależny? Chcesz mieć łatwy i szybki dostęp do swoich środków finansowych niezależnie od miejsca, w którym jesteś? Bezproblemowa płatność za zakupy, a może szybki przelew na telefon?

Biznes i technika

Jak kompleksowo budować relacje i współpracować na rynku finansowym?

Budowanie relacji i współpraca na rynku finansowym to dwa elementy, które ze sobą ściśle współgrają. Wzajemna relacja między stronami jest niezbędna, aby umożliwić efektywną współpracę i działanie na rynku finansowym.

Biznes i technika

Czy instalacja fotowoltaiczna się opłaca?

Nie da się ukryć, że w obecnych czasach praktycznie każdy z nas jest zaskoczony i sfrustrowany cenami energii. Coraz częściej za standardowe zużycie prądu elektrycznego musimy płacić coraz więcej, a

Biznes i technika

Zaawansowana ochrona danych w Virtual Data Room

W nowoczesnym świecie biznesu, w którym każdego dnia przesyłane są setki lub nawet tysiące poufnych informacji, odpowiednia ochrona danych staje się priorytetem. Dlatego też coraz więcej firm dostrzega korzyści, jakie

Biznes i technika

Archiwizacja dokumentów- na czym polega i jak powinna być przeprowadzana?

Konieczność archiwizacji dokumentów dotyczy wszystkich firm. Na ogół nie jest to możliwe, aby w toku prowadzenia własnej działalności nie powstawały żadne dokumenty, które nie wymagałyby przechowywania. Im większe i starsze