Powszechnie przyjęło się przekonanie, że podpisanie umowy cywilnej oznacza zajście czynności prawnej o określonych skutkach i od konsekwencji tego faktu nie ma ucieczki. W rzeczywistości w niektórych okolicznościach możliwe jest unieważnienie umowy cywilnej. Jednak co to właściwie oznacza i kiedy jest możliwe? Czy do unieważnienia potrzebny jest prawnik?

Co oznacza unieważnienie umowy?

Za unieważnienie umowy uznaje się podjęcie przez sąd decyzji o utracie jakiejkolwiek mocy prawnej przez umowę. Innymi słowy, dana czynność prawna przestaje mieć jakąkolwiek wartość i nie wywołuje absolutnie żadnych skutków prawnych. Warto przy tym zaznaczyć, że możliwe jest zarówno unieważnienie bezwzględne, jak i względne. To pierwsze oznacza, że czynność prawna traci ważność z urzędu i nawet po usunięciu czynnika, który spowodował unieważnienie, nie wywołuje skutków prawnych. Natomiast nieważność względna może, ale nie musi zostać zgłoszona. Tylko na skutek wniosku złożonego przez uprawnioną do tego osobę dochodzi do unieważnienia, które może zostać cofnięte, jeżeli czynnik wywołujący nieważność zostanie usunięty.

Kiedy można unieważnić umowę?

Zastanawiasz się, kiedy możliwe jest unieważnienie umowy i czy potrzebny jest do tego prawnik? Niewątpliwie przyda się on, aby poinformować klienta o wystąpieniu przesłanki do unieważnienia. Niemniej samego unieważnienia dokonuje sąd. Może to zrobić w sytuacji, gdy wystąpi któraś z przesłanek zawartych w art. 58 par.1 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie czynniki wymienione w tym artykule są opisane bardzo ogólnie. Według prawa do unieważnienia może dojść wtedy, kiedy umowa została przygotowana niezgodnie z ustawą. Co więcej, umowa nie może być w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli szukasz informacji nt. możliwości unieważnienia umowy, to zapraszamy po więcej informacji na naszą stronę www: Prawnik Lębork. Tam dowiesz się więcej i będziesz miał możliwość bezpośredniego kontaktu z nami, celem rozwiania wątpliwości w tym zakresie.

#Artykuł sponsorowany