Każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość w swoim przedsiębiorstwie. W księgach rachunkowych musi być zapisany chronologiczny spis zdarzeń. Księgi powinny łączyć poszczególne zdarzenia z odpowiadającymi im dowodami księgowymi. Prowadzenie ewidencji księgowej jest dość czasochłonne i wymagające. Dlatego stworzono tzw. małą księgowość dla właścicieli mikro i małych firm.

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość w swoim przedsiębiorstwie. W księgach rachunkowych musi być zapisany chronologiczny spis zdarzeń. Księgi powinny łączyć poszczególne zdarzenia z odpowiadającymi im dowodami księgowymi. Prowadzenie ewidencji księgowej jest dość czasochłonne i wymagające. Dlatego stworzono tzw. małą księgowość dla właścicieli mikro i małych firm.

Mała księgowość – co to jest?

Przedsiębiorcy korzystają z małej księgowości, ponieważ dzięki niej księgowość jest mniej uciążliwa. Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego lub księga przychodów i rozchodów zastępuje w księgowości małej firmy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponadto w ramach małej księgowości można ominąć wiele skomplikowanych wykazów i ewidencji. W efekcie cały proces zajmuje mniej czasu i pieniędzy. Osoby, które mają możliwość wyboru zatrudnienia uproszczonej księgowości to większość przedsiębiorców. Nie każdy jednak może sobie na nią pozwolić, ponieważ mała księgowość jest przeznaczona tylko dla niektórych firm.

Mała księgowość – dla kogo?

Aby prowadzić małą księgowość w małej firmie, musisz spełnić odpowiednie warunki. Do korzystania z usług małej księgowości uprawnione są osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzoną samodzielnie lub w ramach spółki cywilnej. Spółki osobowe, w tym jawne lub komandytowe, nie kwalifikują się do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Mała księgowość może przynieść firmie wiele korzyści. Właściciel może wtedy poświęcić swój czas na przykład na rozwijanie innych obszarów działalności. Prowadzenie małej księgowości uzależnione jest nie tylko od rodzaju prowadzonej działalności, ale również od uzyskanych przychodów. Prowadzenie małej księgowości wtedy, gdy ich przychód za poprzedni rok rachunkowy nie wyniósł więcej niż 2 miliony euro. Narodowy Bank Polski ustala kurs wymiany na kolejny rok na podstawie średniego kursu euro z roku poprzedniego. Kwota ta wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym października. Szukasz sprawdzonego biura rachunkowego w Jarosławiu, które pomoże ci w prowadzeniu księgowości? Zgłoś się do https://innovation.net.pl/biuro-rachunkowe-jaroslaw

Mała księgowość – na czym polega?

Przedsiębiorca podejmując się prowadzenia małej księgowości musi rozliczać się na podstawie ksiąg przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od sposobu rozliczania, musi regularnie składać deklaracje JPK VAT. Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję środków trwałych m.in. z tytułu obowiązku. Środki trwałe podlegają amortyzacji, dlatego ich rozliczanie musi odbywać się w kwotach rozłożonych w czasie. Jeśli wartość początkowa środka trwałego jest mniejsza niż 10.000 zł, można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w danym miesiącu.

#Artykuł sponsorowany