Celem rozsądnego przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej tak, by mogła prężnie, a przy tym w pełni legalnie się rozwijać. Aby uniknąć nieprawidłowości prawnych w swojej firmie, warto skorzystać z profesjonalnego audytu prawnego i przeprowadzić go krok po kroku.

Jak wykonuje się audyt prawny?

W przypadku zmian zaplanowanych w polityce firmy, przejęcia jej udziałów lub też czysto profilaktycznie, warto skorzystać z usługi due dilligence, jak nazywany jest również audyt prawny. Możesz go wykonać za pośrednictwem zewnętrznej jednostki, jak na przykład świadcząca usługi outsourcingowe kancelaria prawna.  Tego rodzaju kompleksowe badanie stanu rzeczywistego przedsiębiorstwa przebiega, zależnie od wytycznych zlecającego, kompleksowo, a więc analizowane są wszystkie obszary działalności spółki lub sieci spółek, albo też częściowo – badanie wykonuje się wówczas tylko w określonym zakresie. Fachowy audyt prawny zamyka się w trzech etapach:

  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia analizy;
  • etap analityczny – analiza zgromadzonych akt: umów, raportów i deklaracji;
  • etap nadzorczy – opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu wyeliminowanie wykrytego ryzyka i poprawę ewentualnych błędów.

Skrupulatne przeprowadzenie wszystkich trzech kroków w ramach usługi, jaką jest audyt prawny, pozwala na zwiększenie wydajności prowadzonego biznesu oraz uniknięcie problemów prawnych z tytułu nieprzestrzegania lub błędnego interpretowania obowiązujących przepisów.

Co gwarantuje przeprowadzenie audytu prawnego?

Wiadomo już, kiedy opłaca się przeprowadzić taką usługę, lecz jakich korzyści dostarcza wykonanie audytu prawnego? To przede wszystkim zmniejszenie ryzyka nałożenia podczas kontroli nadzorczych kar za błędy i niedopatrzenia, doprecyzowanie wszelkich nieścisłości w umowach i ochrona praw autorskich przedsiębiorstwa. Dzięki usłudze spółka zwiększa też swoją transparentność. Nie zastanawiaj się więc, czy skorzystać z audytu prawnego, po prostu uruchom go w swojej firmie.

#Artykuł sponsorowany