Nie każdy zdaje sobie sprawę, że z przeterminowanymi lekami trzeba obchodzić się w sposób szczególny. Rzecz w tym, iż nie można ich po prostu wyrzucić do śmieci. Wymagają specjalnego traktowania, czyli składowania w odpowiednich miejscach. Gdzie wyrzucać leki? Dlaczego to ważne, aby trzymać się ustalonych reguł?

Wywóz śmieci bez leków – czemu to ważne?

Niektórzy wyrzucają leki do kubłów na śmieci, co jest dużym błędem. Przede wszystkim jest to bardzo niebezpieczne. Warto to wyraźnie zaznaczyć, że wywóz śmieci z gospodarstwa domowego nie powinien dotyczyć takich odpadów, jak leki. Dlaczego?

Po pierwsze leki stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Otóż celem wywozu śmieci jest wysypisko, gdzie śmieci często są składowane na glebie. Leki rozkładają się bardzo długo, przez co będą tam zalegać latami, a część z nich przenika do gruntu, a później do wód gruntowych. W ten sposób dochodzi do zatrucia lub przynajmniej obniżenia jakości wód, którymi żywią się zwierzęta, ale też ludzie. Innymi słowy, wyrzucając leki do zwyczajnych koszy, szkodzimy również sobie. Oczywiście przenikając do gleby, leki stanowią zagrożenie również dla roślin.

Kolejna kwestią jest ryzyko, że ktoś znajdzie nasze leki i postanowi z nich skorzystać. W ten sposób może dojść do poważnego zatrucia, a w przypadku niektórych medykamentów do jeszcze gorszych konsekwencji.

Pojemniki na leki

Przeterminowane leki powinny być składowane w przeznaczonych do tego pojemnikach. Pojemniki te znajdziemy w aptekach. Przeważnie stoją w widocznych, łatwo dostępnych miejscach. Ponadto są dostępne również w przychodniach i szpitalach. Naprawdę pojemniki te są ogólnodostępne, więc warto składować przeterminowane leki i wynosić je na przykład podczas planowanych wizyt w aptece czy w poradni lekarskiej.

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Otóż leki można oddawać także do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w skrócie PSZOK. Zatem jak widzisz, możliwości jest wiele, a zadbanie o środowisko i bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt nie stanowi wielkiego wyzwania.

Dowiedz się więcej: wywóz śmieci Poznań

#Artykuł sponsorowany