Wykonanie badań geologicznych gruntu polega na sprawdzeniu jakie są warunki wodno-gruntowe w danym miejscu. Jest to niezwykle ważna kwestia, dlatego badania powinny zostać przeprowadzone jeszcze przed kupnem działki budowlanej. Warunki wodno-gruntowe są szczególnie istotne jeśli zamierzamy zbudować dom z piwnicą. Jak przebiegają badania geologiczne i z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Najważniejsze informacje na temat badań geologicznych

Opisywane badania są przeprowadzane przez specjalistyczną firmę. Aby określić warunki wodno-gruntowe wykonuje się odwierty, na podstawie których można się dowiedzieć jaki jest rodzaj gruntu, z jakich warstw się składa oraz jaki jest poziom wód gruntowych i jego wahania. Jeśli poziom jest nadmiernie wysoki jest to wyraźny sygnał, że konieczne jest wykonanie odwodnienia. Taka informacja może także zniechęcić inwestora do zakupu działki.

Przeprowadzenie tego typu ekspertyzy jest niemal konieczne. Dzięki niej można uniknąć nieprzewidzianych kosztów wynikających z niewłaściwego rodzaju posadowienia domu. Badania geologiczne należy zatem potraktować jako inwestycję. Jeśli chodzi o cenę, wpływa na nią kilka czynników, z czego kluczowym jest lokalizacja działki. Kolejnym czynnikiem jest liczba odwiertów oraz ich głębokość.

Dodatkowe informacje na temat badań

Ekspertyzę najlepiej wykonać w momencie, gdy wiemy już jak ma być usytuowany budynek oraz znamy jego wstępny zarys. Dzięki temu odwierty będą przeprowadzone w najbardziej miarodajnych miejscach, co przełoży się na bardziej precyzyjne pomiary. Jeśli badania zostaną wykonane przed zaplanowaniem budowy należy liczyć się z wyższymi kosztami. Im więcej odwiertów, tym dokładniejszy wynik, przy czym minimum stanowią trzy odwierty. Stawka badań geologicznych jest podawana za metr. W zależności od lokalizacji może wynieść od 100 do 150 zł za metr. Przy pomiarze na głębokości 5 m z wykonaniem trzech odwiertów trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 1000-1500 zł.

#Artykuł sponsorowany