Aby móc użytkować wody powierzchniowe lub gruntowe, konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. Niemniej nie jest to możliwe bez operatu wodnoprawnego. Czym on jest i co powinien zawierać? Kto przygotowuje operat i dlaczego zawsze powinni to być wykwalifikowani fachowcy? Sprawdźmy!

Czym jest operat wodnoprawny?

O tym, czym jest operat wodnoprawny, wiele osób dowiaduje się dopiero po nawiązaniu kontaktu z biurem architektonicznym. Wtedy to zaczynają się rozważania nad wszelkimi aspektami technicznymi danego obiektu, który ma zostać wybudowany. Dobre biuro architektoniczne informuje klienta o istnieniu operatu, a także pomaga w przygotowaniu dokumentu. Otóż operat to dokument administracyjny. Jego przygotowanie to konieczność, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na korzystanie z wody.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Operaty wodnoprawne mogą przybierać różne formy, w zależności od tego, czego konkretnie będzie dotyczyło pozwolenie. Chodzi tutaj o rodzaj wód, z których chcemy skorzystać, a także cel i intensywność ich wykorzystania. Generalnie jednak zawsze operat składa się z dwóch głównych części. Pierwszą jest część opisowa, a drugą graficzna.

W części opisowej należy zawrzeć wszystkie kluczowe informacje o inwestorze i inwestycji. Może to być sam wnioskodawca, jednak zwykle wnioski składają podmioty realizujące dla inwestora dany projekt. Przeważnie jest biuro architektoniczne czy też firma budowlana. Wnioski składają fachowcy i jest to godne polecenia rozwiązanie, ze względu na złożoność dokumentu i konieczność zawarcia w nich wszystkich ważnych informacji. W części opisowej muszą się też znaleźć zapisy dotyczące obiektu i jego stanu prawnego, ilość wody, która będzie pobierana, opis urządzeń, które będą pobierać wodę i wiele więcej. Zakres elementów, które trzeba zawrzeć, jest odmienny w zależności od projektu. To kolejny powód, dla którego zadanie utworzenia operatu należy zostawić w rękach fachowców.

Zapraszamy po informacje do Specjalistów: deskaproject.com – Biuro architektoniczne Katowice.

#Artykuł sponsorowany