Ekspertyza techniczna budynku to ocena stanu rzeczywistego obiektu, którą przeprowadza się na podstawie dokumentacji oraz oględzin. Zadanie to wykonuje upoważniona osoba, która może samodzielnie pełnić funkcję techniczną w budownictwie, czyli rzeczoznawca budowlany. Na czym dokładnie polega ekspertyza budowlana?

Wykonanie ekspertyzy technicznej reguluje Prawo budowlane, które mówi o tym, kiedy należy wykonać ocenę. 

  • Przede wszystkim chodzi o sytuację, kiedy wzniesienie nowego obiektu budowlanego jest planowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku. W takim przypadku rzeczoznawca stwierdza czy stan bezpieczeństwa i przydatność użytkowania istniejącego budynku nie zostaną zaburzone na skutek powstania nowego obiektu.
  • Ekspertyza budowlana konieczna jest także w przypadku planowanej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W takiej sytuacji sprawdza się konstrukcję i elementy budynku oraz podłoże gruntowe, na którym umiejscowiony jest obiekt.

Ponadto ekspertyzy techniczne powinny zostać przeprowadzone, gdy pojawią się przesłanki do tego, że stan budynku jest niepokojący. W takim przypadku osoba z uprawnieniami określa zakres takiej oceny na podstawie swojej specjalizacji oraz wiedzy.

Ekspertyza techniczna – na czym polega?

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego jest opracowaniem, które jest tworzone w oparciu o udostępnioną dokumentację, oględziny i analizy oraz specjalistyczne badania, pomiary i kalkulacje. Opracowanie wyczerpującej ekspertyzy wymaga dużego nakładu pracy oraz, przede wszystkim, sporego, zdobytego uprzednio doświadczenia. 

Podczas tworzenia profesjonalnej ekspertyzy technicznej pod uwagę bierze się nie tylko już istniejącą dokumentację, lecz również ocenę rzeczywistego stanu obiektu oraz analizę przyczyn powstałego stanu technicznego. Niezbędne jest także przedstawienie metodyki, której zastosowanie ma na celu przywrócenie odpowiedniego stanu obiektu.

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi prawnymi ekspertyza techniczna mieszkania lub innego obiektu budowlanego może być wykonana tylko przez uprawnionego rzeczoznawcę. Takie usługi, jak i również inne związane z planowaniem, zarządzaniem realizacją i nadzorem inwestorskim oferuje firma DEKRA Polska

Uprawnienia budowlane może zdobyć osoba o stosownym wykształceniu kierunkowym i praktyce w sporządzaniu projektów lub nadzorowaniu prac budowlanych. Wykonawca ekspertyzy musi nie tylko spełniać te wymogi, ale także zdać państwowy egzamin pisemny i ustny. Ponadto tytuł rzeczoznawcy budowlanego przyznawany jest osobom, które posiadają udokumentowaną dziesięcioletnią praktykę w zakresie danego rzeczoznawstwa oraz znaczący dorobek praktyczny.

#Artykuł sponsorowany